12.10.2018 / Gösterim Sayısı : 224

Tad Portal Bilgilendirme Toplantısı

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik 09 Aralık 2017 tarih ve 30265 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 3. maddesinde;  Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi "Tarımsal amaçlı ve tarım dışı amaçlı kullanılmak istenen arazilerin izinlendirme (TAD Portalı): sürecinde; arazi ve toprak etüdü, değerlendirme, sorgulama, arşivleme işlemlerinin yönetimini tek bir merkezden sağlayan otomasyon ve veri tabanı sistemi", şeklinde tanımlanmış olup; yönetmeliğin 13. maddesinde tarım arazilerinin tarımsal ve/veya tarım dışı arazi kullanım talebi ile ilgili başvuruların TAD Portal üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

İl Müdürlüğümüzde 23-24 Ekim 2018 tarihler arasında 2 gün süreyle; İlimizde bulunan ve plan yapma yetkisine sahip Kamu Kurum kuruluşlarına yönelik olarak Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından  TAD Portal Eğitimi yapılacaktır.

Bu platform tarım arazilerinin tarım dışına çıkartılması iş süreçlerini yönetmekte, toprak etüt işlemlerinin takibi ve izlenmesini sağlamaktadır. Raporlamalar, yazışmalar, karar destek ihtiyaçlarına yardımcı olmaktadır.

TAD Portal üzerinde harita ekranında her türlü sorgulama yapılabilmekte, arazilerle ilgili detaylı bilgi alınabilmekte, müracaatların hangi aşamada olduğu ve diğer konularda bilgi alınabilecektir.

TAD Portal eğitim çalışmasını müteakiben; başvurular bu sistem üzerinden yapılarak

Müdürlüğümüze sadece talep yazısı ve TAD Portal Takip Numarası bildirilecek olup; bu bildirimler Müdürlüğümüz tarafından işleme alınarak izinlendime süreci başlatılacaktır.  01 Ocak 2019 tarihinden itibaren TAD Portal sistemi üzerinden yapılmayan başvurular işleme  alınamayacaktır. Başvuruların sisteme yüklenmesinde geçiş sürecinde her türlü teknik destek İl Müdürlüğümüzce verilecektir.

''