Yerelde Yürütülmesi Planlanan Projeler

60.000 Mahlep Ağacına Kiraz ve Vişne Aşılanması Projesi

60.000 Mahlep Ağacına Kiraz ve Vişne Aşılanması Projesi

Zara ilçesi sınırları içerisinde dağlık alanlarda bulunan 60.000 mahlep ağacına kiraz ve vişne aşılanması yapılacaktır. Projemiz ile Zara ilçesi dağlık alanlarındaki mahlep ağaçlarının aşılanarak yararlılıklarının arttırılması, ürün miktarının arttırılması buna bağlı olarak da ekonomik katkı sağlamaktır. 

Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi

Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi

İlimizde üreticimizin kaliteli ve uygun fiyatta sertifikalı tohumluk kullanımını arttırmak amacıyla, üreticilerimizin ihtiyacı olan her çeşit sertifikalı tohumluğun mahsul fiyatına yakın bir bedelden temin edilmesi amacıyla yerel kaynakların kullanılması ile sertifikalı tohumluk ana üretim materyalinin Müdürlüğümüzce temin edilmesi ve sözleşmeli üreticilik modeli ile ucuz ve kaliteli tohumluğun üretilmesi ve üreticilere dağıtımı planlanmaktadır.

Toprak İşlemesiz Tarım ( Anıza Direk Ekim ) Projesi

Toprak İşlemesiz Tarım ( Anıza Direk Ekim ) Projesi

Proje sonunda nadas alanlarında alınacak makinelerle yapılacak doğrudan ekimlerle dikkate değer bir azalma beklenmektedir. Geleneksel ekim ile doğrudan ekim arasındaki farkların ortaya konacağı, ekonomik ve kültürel faydaların anlatılacağı bir eğitim çalışması vasıtasıyla ekim yapılan alanlarda çiftçilerin görerek öğrenme ve kabullenme anlayışı ile bu makinelerin yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca bu proje ile ilimiz anıza direk ekim konusunda ülkemiz tarımında söz sahibi bir konuma yükselmesi, çiftçilerin mazot ihtiyacı ve toprak işleme aletlerine bağlılığı azalması, nadas alanlarının önemli oranda düşmesi ve çiftçilerimizin anıza direk ekim konusunda yaygın prim ve desteklerden faydalanması beklenmektedir.

Organik Hayvancılık Projesi (Gezen Tavuk)

Organik Hayvancılık Projesi  (Gezen Tavuk)

Projenin uygulamaya geçmesi ile çiftçilerimize alternatif bir ürün sunmak ve ürün çeşitliliğini artırmak yoluyla gelir seviyelerini, dolayısıyla hayat standartlarını yükseltme imkânı sağlanmış olacaktır. Organik tavukçuluktan elde edilen ürünlerin değerlendirme imkânları oldukça geniştir. Bu şekilde, çiftçilerimizin aile bütçesine de ciddi katkıda bulunmuş olacaktır. Bölge halkı organik hayvan yetiştiriciliğine teşvik edilmiş olacaktır. Organik Hayvancılık Projesi (Gezen Tavuk) kapsamında Hafik İlçesi; Merkez, Dışkapı, Düzyayla, Çınarlı ve Kabalı Köylerinde her biri 200 adetlik olmak üzere İl Özel İdare destekli 5 adet kümes faaliyet yürütmektedir.

Sivas İli Keçi Islahı Projesi

Sivas İli Keçi Islahı Projesi

Halk elinde ıslah projesindeki gibi yüksek süt verimine sahip erkek tekeleri alıp keçi sürüleri olan üreticilere verilerek süt verimi yüksek kıl keçisi sürülerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Organik Kuzu Besiciliği Projesi

Organik Kuzu Besiciliği Projesi

İlimizde küçükbaş yetiştiriciliğine olan ilgili her geçen gün artmakta ve 244.577 adet ( TÜİK 2009  ) seviyelerinden son 5 yılda 364.695 adet seviyelerine ulaşmıştır. Bunun paralelinde organik hububat ve yem bitkileri üretim alanları 230.557 da ulaşmıştır. Aynı zamanda ilimiz mera alanları mevcut bitki popülasyonu küçükbaş hayvancılık için çok elverişli durumdadır. Bütün bu bileşkelerin ışığı altında küçükbaş yetiştiriciliğinden elde edilen kuzuların katma değerini artırmak amacıyla söz konusu proje hazırlanmış olup ilk etapta Kangal Tipi Akkaraman Irkı Koyunu Halk Elinde Islah Projesi kapsamındaki sürülerde uygulanacaktır.

Süt Üretiminin Soğuk Zincire Alınması Projesi

Süt Üretiminin Soğuk Zincire Alınması Projesi

İl genelinde 20.615.545 ton süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu miktarın 15.126  tonu soğuk zincir altında sanayiye ulaşmaktadır. Söz konusu durum mevcut üretimin katma değerini artırarak üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesini engelleyen bir unsur durumundadır. Söz konusu problemin çözümü için bu proje ile hem Üretici Birliklerinin hem de yerel imkanları ( İl Özel İdaresi Bütçesi, IPARD, Kalkınma Ajansı) ayrıca Bakanlığımızın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Değerlendirilmesi Programı imkanları kullanarak üretici birliklerinin ve kooperatiflerin konu ile ilgili altyapılarının modernizasyonu ve yeni soğutma tankları ve nakil araçları temin ederek soğuk zincir ile üreticinin sütünün sanayiye daha fazla katma değer ile ulaştırılması ve mevcut gelir seviyesinin artırılması hedeflenmiştir.

Sivas İli Arıcılık Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi

Sivas İli Arıcılık Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi

Sivas ilinin arıcılığa uygun bitki florasının belirlenmesi ve konaklama yerlerinin harita üzerinde gösterilerek görsel videolarla birlikte gezginci arıcıların konaklama yerini kolaylıkla seçebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca her yıl arıcılık yönetmeliği dikkate alınarak merkez ve ilçelerimize bağlı merkez, belde ve köylerin toplam kaldırabileceği kovan kapasitesi, yerli arıcılarımızın kovan sayıları ve bu bilgiler ışığında gezginci arıcılık konaklama kapasiteleri belirlenmektedir.

Propolis İşleme Tesisi Projesi

Propolis İşleme Tesisi Projesi

Öncelikle arıcıların ihtiyaç duydukları propolis işleme tesisi ilimize kazandırılmış olacaktır. Tesisin kurulması ile ekonomik değeri yüksek olan işlenmiş propolis üretiminde belirgin artışlar olacaktır. Propolisin işlenmesine bağlı olarak hem üreticilerin gelirlerinde hem de bölgemiz ekonomisinde artışlar olacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Kene Mücadelesi Projesi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Kene Mücadelesi Projesi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Kene Mücadelesi Projesi Sivas Merkez ve köylerinde yaklaşık 57000 küçükbaş ve 45000 büyükbaş hayvan üzerinde 21 gün ara ile 4 ilaçlama şeklinde, %1 Flumetrine etken maddeli 1500 litre  ektoparaziter ilaç uygulamasının yapılmasıdır.

Su Ürünleri İşleme Tesisi Projesi

Su Ürünleri İşleme Tesisi Projesi

İlimizde üretilen Alabalık, Somon gibi türlerin işlenerek ihracatın doğrudan ilimizden gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu şekilde katma değer artırılmış olacak ve il ekonomisine büyük katkı sağlanmış olacaktır. Su Ürünleri İşleme Tesisi Projesi ile alabalık ile somonların içleri temizlenerek taze soğutulmuş ve vakumlanmış durumda kılçıkların ve derisinin alınıp paketlenerek şoklanması ve füme olarak işlenmesi amaçlanmaktadır.

Organik Tarım Kümelenmesi

Organik Tarım Kümelenmesi

TR 72 Bölgesinde (Sivas, Kayseri, Yozgat) faaliyet gösteren organik tarım işletmelerinin kümelenme yoluyla uluslar arası rekabet yeteneğinin geliştirilmesidir.

Proje, TR72 Bölgesinin organik tarım alanında gerek üretim, işleme, sanayi ve ticaret ve gerekse araştırma ve eğitim alanında faaliyet gösteren bütün paydaşları bir araya getirerek sektörde sinerji yaratmayı planlamaktadır. Proje bölgeye canlılık katarak, bölgenin yapısına uygun ürünlerin üretiminin ve pazarlanmasının olanaklarını artıracak aktivitelerin geliştirilmesiyle de bölgede bir katalizatör etkisi yaratacaktır. Organik tarım sektörü, bölgenin canlılık kazanarak gayri safi milli hasıladan aldığı payı artırmasını sağlayacak ve uygulanacak başarılı küme proje ile diğer illere, bölgelere ve kırsal alanlara örnek olması sağlanacaktır. Bölgemiz Türkiye'de endüstriyel kirlenmenin minimum seviyelerde olduğu, gübre ve ilaç gibi kimyasalların en az kullanıldığı bir yapıya sahiptir. Bölge organik tarım için ideal ortama sahiptir. Proje, bölgenin bu potansiyelini ve kaynaklarını harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Mevcut proje paydaşlar arası ağ oluşturma ve sektörel stratejik eylem planı şeklinde bir yol haritası hazırlanması çalışmaları ile yerel dinamikleri harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

Projenin süresi 3 ay, toplam maliyet 75000 TL' dir. Projede; Kayseri ve Yozgat  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ortak olarak yer almaktadır.

''