Yerelde Tamamlanan Projeler

Hayvan Sulağı – Sıvat Yapımı ve Dağıtımı Projesi

Hayvan Sulağı – Sıvat Yapımı ve Dağıtımı Projesi

Bu projede amaç mer'alarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu proje İl Özel İdaresi ve mera özel ödemesi kaynakları ile yürütülmüştür.

Bugüne kadar ilimizde toplam 8.229 adet ve 17.968 m uzunluğunda hayvan sulağı dağıtımı yapılmıştır.

Ayrıca mevsimlik-göçer mera kiralamalarından köy hesaplarına aktarılan miktarlar ve mera işgalleri sonucu 3091 Sayılı Kanun uygulamaları akabinde mera geri dönüşümleri için tahsil edilen bedeller ile de ilgili köylere hayvan sulağı dağıtımı yapılmaya devam etmektedir.​

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik ArcGIS Eğitimi Projesi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik ArcGIS Eğitimi Projesi

ORAN Kalkınma Ajansının teknik destek programı kapsamında ajansa sunulan 14.900 TL'lik proje ile, İl Müdürlüğümüz olarak tarım potansiyellerimiz hakkında kapsamlı , güvenilir ve güncel bilgi elde etmek tarımsal ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarlarında meydana gelen   değişimleri belirlemek  , tarım alanlarının tasnifi , tespiti , arazi kullanım planlaması , arazi toplulaştırması ,  işletmelerin kontrol ve denetimleri gibi konularda etkin ve doğru çalışmalar yapabilmek için  ilgili teknik personellerimizin edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu eğitime ihtiyaç duymalarından dolayı Esri Türkiye firması tarafından İl Müdürlüğümüz personellerinden 35 kişiye eğitim verilmiştir. 5 gün süren eğitim sonrasında katılımcılara ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemleri sertifikası verilmiştir.


Hudutsuz Ürün Köy Projesi

Hudutsuz Ürün Köy Projesi

Proje ile parçalanmış olan arazilerin birleştirilmesine bağlı olarak dekardan elde edilen verimin artması beklenmektedir. Tarımsal alanların daha rantabl kullanıma bağlı olarak bölgede daha verim ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi kolaylaşacaktır. Modern tarım koşullarını uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Sürdürülebilir bir kırsal kalkınma sağlanmış olacaktır.

Net gelir miktarında 2013 yılında 312.207 TL gelir bulunurken projenin hayata geçmesiyle bu miktar 2014 yılında %566'lık bir artışla 1.767.053TL ye ve 2015 yılında ise % 2817'lik bir artışla 8.795.802 TL'ye çıkması öngörülmüştür.

Proje kapsamında 2015 yılı bitkisel üretim deseni olarak 970 da alanda sertifikalı tohumluk patates üretimi, 780 da alanda sertifikalı buğday tohumluğu, 95 da alanda yem bitkileri üretim alanı, 2900 da alanda kuru şartlarda buğday üretimi alanı, 2145 da alanda ise kuru şartlarda arpa üretim alanı olarak planlanmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık 3.599 m tarla sınırı kaldırılmış, dal ve çalı formundan oluşan 17 da lık alanda temizleme çalışmaları yapılarak tarıma kazandırılmıştır.

Araç Dezenfeksiyon Ünitesi ve Monoray Sistemin Modernizasyonu Projesi

Araç Dezenfeksiyon Ünitesi ve Monoray Sistemin Modernizasyonu Projesi

Bu proje ile enfeksiyon zinciri kırılarak bulaşıcı hastalıkların hayvan sevki esnasında araçlarla yayılmasının önüne geçilmiş olacaktır. Böylece bulaşıcı hayvan hastalıklarının ülkemize ve ilimize verdiği hayvansal üretim maliyeti artışı, iş gücü ve ekonomik kaybın azaltılmasına katkı sağlanacaktır. İl Müdürlüğümüzün teknik desteği ile hazırlanan proje kabul edilmiş olup uygulama çerçevesinde Gürün, Yıldızeli, Suşehri ve Şarkışla İlçelerine birer adet dezenfeksiyon ünitesi kurulmuştur.

Akkaraman Irkı Kangal Tipi Elit Sürü Oluşumu Projesi

Akkaraman Irkı Kangal Tipi Elit Sürü Oluşumu Projesi

Sivas'ta en az Kangal Köpeği kadar marka haline gelebilecek Kangal Akkraman Koyununu marka haline getirmek hedefi ile yapılan çalışmalarda; Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Öğretim Üyeleri, TAGEM, Sivas İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve projede görevli Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca İlimizde yürütülmekte olan 8 adet halk elinde ıslah proje sürüleri içerisinde yetiştirilen toplam 48.000 baş damızlık anaç koyunlardan üstün özellikler bakımından en yüksek verimli (Cidago Yüksekliği, Süt verimi, İkizlik oranı ve Yapağı sortimanı vb.)  olanları arasından toplam 950 baş seçilmiş olup; seçilen hayvanlar ise Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ait ağıllar da bir araya getirtilerek elit sürü oluşturulmuştur.​


Ödünç Koç Projesi

Ödünç Koç Projesi

Koyunculuğu geliştirme projesi 2004 yılında genel bütçe katkılı olarak 20 baş damızlık koç dağıtımı ile başlamış olup İl Özel İdaresinin de destek vermesi ile projeye devam edilmiştir.

İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla akraba yetiştirmenin engellenmesine yönelik; 25 Koyuna 1 Koç hesabı üzerinden 2010 yılı için; 180 adet, 2011 yılı için; 147 adet 2012 yılında 62 adet,2013 yılında 72 adet ve 2014 yılında 121 adet koç dağıtımı gerçekleşmiştir. İl Özel İdare bütçesi ile toplamda 230 adet koç dağıtımı yapıldı. Genel bütçe imkânlarıyla ise toplamda 539 adet koç dağıtımı yapılmıştır. 2013 yılına kadar "Ödünç Koç Projesi" olarak devam eden projenin ismi, 2014 yılı itibariyle "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" olarak değiştirilmiştir.


Peynir İmal İşçisi Projesi

Peynir İmal İşçisi Projesi

İstihdam garantili "Peynir İmal İşçisi Projesi" kapsamında Müdürlüğümüz ve İşkur Sivas İl Müdürlüğü  tarafından ortaklaşa İlimiz Güneyköy'de kadın çiftçilere yönelik eğitim düzenlenmiştir. Kursiyerlere kurs boyunca mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek, kişisel hijyeni sağlamak, işletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak, gıdaların muhafaza ilkelerini öğrenmek ve uygulamak (Reçel, Marmelat, Turşu, Konserve, Tarhana),  gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak, peynir üretiminde temel işlemleri yapmak, Beyaz peynir, Kaşar peyniri, Dil peyniri, Mihalıç peyniri, Tulum peyniri, Urfa Peyniri, Mozerella Peyniri; renk, doku, kusur kontrolleri yapmak, çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak konularında eğitim verilmiştir.


Alacahan Beldesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu

Alacahan Beldesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu

İstihdam garantili "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu" kapsamında Müdürlüğümüz, İşkur Sivas İl Müdürlüğü ve Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen kurs Kangal İlçesi Alacahan Beldesinde bayanlara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.​


JICA Katılımcı Yerel Sosyal Kalkınma Programı Projesi

JICA Katılımcı Yerel Sosyal Kalkınma Programı Projesi

Katılımcı Yerel Sosyal Kalkınma Programı çerçevesinde 7 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında Japonya ve Filipinler de 7 ülke 11 katılımcının katılımıyla düzenlenen eğitim programına Türkiye'den Müdürlüğümüzü temsilen bir kişi katılmıştır. Proje çerçevesinde İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar katılımcı ülkelere anlatılmış olup bu konudaki uygulamalar Japonya ve Filipinler de yerinde görülerek benzerleri İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmıştır.


Gruntdving Hizmet İçi Eğitim Projesi

Gruntdving Hizmet İçi Eğitim Projesi

Ulusal Ajansa sunulan ve kabul edilen eğitim projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz personellerinden bir kişi 5-12 Ekim tarihleri arasında Çek Cumhuriyetin de ITC İnternational Training Centre eğitim merkezinde Yaratıcı Düşünce Cesaretlendirilmesi konulu eğitime katılmış ve elde edilen deneyimler müdürlüğümüzce uygulanmıştır.


Targelliler Eğitiliyor Tarımın Yüzü Gülüyor Projesi

Targelliler Eğitiliyor Tarımın Yüzü Gülüyor Projesi

ORAN Kalkınma Ajansının mali destek programı kapsamında Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ajansa sunulan ve İl Müdürlüğümüzün ortak olduğu proje ile, TARGEL projesi kapsamında Sivas ili sınırları içerisinde görev yapmakta olan veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin tarımsal konularda hem teorik bilgi hem de  uygulamalı eğitimler almalarına yönelik yürütülen projeyle 258 adet personele 20 gün süreyle teorik eğitimler verilmiştir. Verilen teorik bilgiler sahada uygulanarak teknik konular pekiştirilmiştir.


Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Projesi

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Projesi

İl Müdürlüğümüz ve Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çiftçilerimize yönelik 104 saatlik aromatik bitki yetiştiriciliği kursu düzenlenmiş olup kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika verilmiştir. Yapılan eğitimlere 1500 den fazla kişi katılmış olup sertifikalarını almışlardır.​


 

Reçel ve Marmelat Yapım Elemanı Projesi

Reçel ve Marmelat Yapım Elemanı Projesi

İl Müdürlüğümüz, Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğinde Düzova Köyündeki 20 çiftçimize yönelik 208 saatlik reçel ve marmelat yapım elemanı kursu düzenlenmiş olup kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika verilmiştir.


Sivas Erzincan Kalkınma Projesi

Sivas Erzincan Kalkınma Projesi

Projenin genel amacı; tarımsal üretkenliğin ve proje illerinin az gelişmiş bölgelerindeki kırsal yoksul halkın gelir düzeyinin sürdürülebilir şekilde artırılması ile göçün önlenmesidir.

YATIRIM KONUSUADETTOPLAM YATIRIM TUTARI (TL)HİBE TUTARI (TL)
Yarı Açık Serbest Sistem Ahır Yapımı693.116.6032.110.910
Ahır Modernizasyonu361.181.316873.550
Alet Ekipman Hibeleri (Yem Hazırlama ve Süt Sağım Grubu)3373.080.8602.342.702
Polen ve Propolis Tuzaklı Kovan (50 ad. Kovan, Polen Temizleme ve Kurutma Makinalarından oluşan paket)56503.116.6032.110.910
Arıcılık Alet Ekipmanları15105.93472.568
Arıcı Barınağı840.12028.900
Süt Toplama Organizasyonu (60 adet Muhtelif ebatlardaki toplam 83 ton kapasiteli Süt Soğutma Tankı ve 15 ton kapasiteli Süt Toplama Aracı)1716.460590.716
Yıldızeli Çağlar Göleti Kapalı Basınçlı Borulu Sulama Sistemi (8.270 dekar sulama alanı, 30.098 metre hat uzunluğu)16.000.0005.760.000
Altınyayla Göleti Kapalı Basınçlı Borulu Sulama Sistemi (6.555 dekar sulama alanı, 21.187 metre hat uzunluğu)13.800.0003.645.000
16 Köyün Kanalizasyon Sistemi ve Doğal Arıtmalı Fosseptik Çukuru Yapımı (63.320 metre hat, 1768 adet bakım bacası)1610.000.0008.990.000
Köy Fırını Yapımı3150.000135.000
50 ton Kapasiteli Su Deposu Yapımı125.00022.000
T O P L A M 31.332.89826.682.259

Sivas Erzincan kalkınma projesi kapsamında altyapı, stratejik yatırım planları kapsamında ki hibe ödemeleri, sosyal altyapı yatırımları çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi yatırımların yaklaşık %65'i Sivas ilinde gerçekleştirilmiştir.

Sivas Erzincan Kalkınma Projesi kapsamında tahsis edilen toplam bütçenin tamamımı kullanılmış olup dünyada IFAD tarafından desteklenen yaklaşık 286 proje içerisinde yatırım bütçesinin tamamının kullanıldığı ilk proje olmuştur.


Akkaraman Irkı Kangal Tipi Damızlık Koç Bankası Oluşumu

Akkaraman Irkı Kangal Tipi Damızlık Koç Bankası Oluşumu

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde damızlık hayvan-koç çok önemli bir faktördür. Bu doğrultuda öncelikle ilimiz ve akabinde ülkemizin ihtiyacı olan yüksek vasıflı damızlık koç ihtiyacının karşılanması amacıyla söz konusu proje hazırlanmıştır.

2015 yılında İl müdürlüğümüz teknik desteği ve İl Özel İdaresi kaynakları ile "Damızlık Koç Bankası" kurulmuş ve 5000 başlık kapasiteye ulaşması için Sivas İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine görev verilmiştir.

2006 yılında başlayan Kangal Akkaraman Koyununun Halk elinde Islahı Ülkesel Projesi kapsamındaki "Elit sürülerden elde edilen 80 adedi 2015 yılında olmak üzere bu güne kadar toplam 700 adet Damızlık Koçluk Kuzu 281 yetiştiricimize dağıtımı yapılmış ve proje süresi dolan 185 yetiştiriciden 499 adet koçluk kuzu toplanmış ve Valilik oluru ile "Damızlık Koç Bankası" na devredilmiştir. Bu proje ile ilimizin Kangal Akkaraman Irkının "Gen Merkezi" olma hedefi bulunmaktadır. Böylece yüksek vasıflı damızlık koç üretimi sağlanarak hem ilimiz hem de uzun vadede ülkemizin yüksek vasıflı koç ihtiyacı karşılanması hedeflenmektedir.

Organik Arıcılık Projesi

​Organik Arıcılık Projesi

Sivas İli Hafik ilçesi ve Tozanlı Vadisi olarak bilinen Yıldız Dağı'nın doğusunda kalan, toplam 27  köy bulunan vadide arıcılık faaliyetinde bulunan 59 işetmede bulunan  5.500  kovan içerisinden 10 arıcı ve toplam 3.000 kovanın organik arıcılık kapsamına alınarak organik bal üretimine geçilmesi ile bölge organik arıcılık bölgesi ilan edilmiştir. Ayrıca  Divriği ilçemizde 200 kovan, Yıldızeli ilçemizde 200 kovan, Koyulhisar ilçemizde 600 kovan ile organik arıcılık yapan 3 işletme daha mevcuttur. Müdürlüğümüz teknik desteğiyle yürütülen projeye İl Özel İdaresince de destek verilmiştir.

Avrupa Birliğinde Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi

Avrupa Birliğinde Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,  Altınyayla Kaymakamlığı,  Altınyayla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,  Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,  TEMA Vakfı Sivas Temsilciliği ve İsveç Çiftçiler Federasyonu (LRF) ile  birlikte yürütülen projenin amacı bölgesel ve ulusal anlamda üretim girdilerinin düşürülmesi ve toplum sağlığına daha faydalı ürünler yetiştirmek amacıyla organik tarım uygulamalarını desteklemek ve yaygınlaştırmaktır.

Projemiz, İsveç'te Stockholm 'da uygulanmıştır. Yapılan eğitimler, teknik incelemeler ve konuyla ilgili sahada karşılaşılan sorunlar üzerine yapılan fikir alışverişleri neticesinde katılımcıların konu hakkında,  kazanılan yüksek deneyimleri, yurda dönüldükten sonra 3 ay boyunca yapılacak toplantı, yayım ve diğer çalışmalar ile sahaya aktarılmış ve organik tarım yaygınlaştırılmıştır.

JICA Tarımsal Bölgelerde Yönetim ve Pazarlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi ile Yerel Endüstriyel Kalkınma Projesi

JICA Tarımsal Bölgelerde Yönetim ve Pazarlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi ile Yerel Endüstriyel Kalkınma Projesi

JICA tarafından finanse edilen Tarımsal Bölgelerde Yönetim ve Pazarlama Kapasitesinin güçlendirilmesi ile Yerel Endüstriyel Kalkınma   başlıklı program, 19 Kasım- 21 Aralık 2012 tarihleri arasında Japonyanın Obihiro kentinde ki JICA uluslararası eğitim merkezinde gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüzü temsilen 1 kişi katılmış ve elde edilen deneyimler çiftçi örgütlerine aktarılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Netcad Eğitimi Projesi

​Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Netcad Eğitimi Projesi

ORAN Kalkınma Ajansının teknik destek programı kapsamında ajansa sunulan 14.000  proje ile İl Müdürlüğümüz olarak tarım potansiyellerimiz hakkında kapsamlı, güvenilir ve güncel bilgi elde etmek tarımsal ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarlarında meydana gelen   değişimleri belirlemek, tarım alanlarının tasnifi, tespiti, arazi kullanım planlaması, arazi toplulaştırması, işletmelerin kontrol ve denetimleri gibi konularda etkin ve doğru çalışmalar yapabilmek için  ilgili teknik personellerimizin edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu eğitime ihtiyaç duymalarından dolayı Netcad eğitimi verilmiştir.

Çalışanlarımız Kendi Becerilerini Geliştiriyor Projesi

Çalışanlarımız Kendi Becerilerini Geliştiriyor Projesi

İl Müdürlüğümüz Teknik personellerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yenilikçi, modern teknolojilere ve tekniklere daha kolay uyum sağlayabilen sağduyulu çağdaş bireyler olması hedeflenerek 8 farklı konu ile ilgili eğitim verildi.

Tohumluk Patates Soğuk Hava Deposu Projesi

Tohumluk Patates Soğuk Hava Deposu Projesi

Bölgemizdeki sertifikalı tohum üretiminin çoğaltılıp Sivas'ı Avrupa da olduğu gibi Türkiye'nin tohum bölgesi haline getirmek ve çiftçilerin bu proje ile sertifikalı temiz, ari tohum kullanımına teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Gemerek İlçesinde 8200 ton depolama kapasiteli, 8600 m2 kapalı alanda % 85-95 nem sağlayan sistem ile tohumluk patates depolanmasına  yönelik 2 adet soğuk hava deposu yaptırılmıştır.

''