ALO 174
ALO 177

Duyuru Arşivi

Başlangıç Tarihi
Takvimden tarih seçin.
Bitiş Tarihi
Takvimden tarih seçin.

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve 08 Aralık 2018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.2018 Üretim Yılı Müracaatlarının süresi 31 Aralık 2018 tari...

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve 08 Aralık 2018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.2018 Üretim Yılı Müracaatlarının süresi 31 Aralık 2018 tari...

​Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği ödemelerine ilişkin Merkez İlçe İcmali 07.12.2018-14.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İcmal ekte verilmiştir. İlgililere duyurulur...

2018 Üretim Yılı ÇKS Kayıtları UzatıldıÇiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.12.2018 tarih ve 30612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                27.05.2014 tarihli ve 29012 say...

​​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ (2018/12)hükümlerine göre, 2018 yılında İlçe Müdürlüklerimize başvuru yaparak proje uygulamaya hak  kazanan Genç Çift...

​Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında 2019 Yılı Üretim Döneminde İlimiz Havzalarında Desteklenecek Ürünler Listesi ekte verilmiştir. İlgililere duyurulur...

Lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira, ilave kira ile üretici ve üretici örgütlerine yapılacak nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluıkları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsayan 2018/38 sayılı ''Lisans ...

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ (2018/12)hükümlerine göre, 2018 yılında İlçe Müdürlüklerimize başvuru yaparak proje uygulamaya hak  kazanan Genç Çiftçilerd...

​2018 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2018/21) 08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anaç Manda ve Malak Destekleme başvuruları 01.11.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. İlgili tebliğ ekte verilmiştir...

Meteorolojik Değerlendirme

Ekim 24 2018 87

Yurdumuzun yarın (24.10.2018 Çarşamba) Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile 25.10.2018 Perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklık...

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/43) 17.10.2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Desteklenecek anaç koyun ve keçilerde yaş aralığı 15-120 ay olarak değişt...

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ (2018/12) hükümlerine göre, 2018 yılında İlçe Müdürlüklerimize başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazanan Genç Çiftçilerden, sü...

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik 09 Aralık 2017 tarih ve 30265 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 3. maddesinde;  Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgile...

​Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2018/21) çerçevesinde, 2018 Yılı Buzağı Desteklemesi İcmal-1 Askı Listesi 19.09.2018 - 28.09.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulu...

​ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)DUYURUÜlkemizdeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tarım sektörünün desteklenmesi ve çiftçilerimizin teşvik edilmesi Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Ancak Hazineye ait tarım arazileri çiftçilerimi...

​"Sivas İlinde Merkez ve İlçelere bağlı köylerde "Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi" kapsamında, hijyenik şartlarda süt üretilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyatında sanayiye satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün...

"Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında; 2018 yılı anaç koyun ve keçi desteklemesi müracaatları 1 Eylül 2018 tarihi itibariye başlamış olup, 2 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecektir.Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, damızlık koyu...

12-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Astana'da "Kazakistan'ın En İyi Malı" adlı Fuar'ın düzenlenecektir. Fuar, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası'nın (Atameken) desteği ile düzenlenecek olup, etkinlik esnasında çeşitli sunumlar ve ikili görüşmeler yapılacaktır.İlgililere duyurulur...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tohumluk Satış ve Dağıtım Şube Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan hububat tohumluklarının 2018 yılı hububat tohumluk satış fiyatları tespit edilmiş olup, tohumlukların dağıtımına başlanılmıştır. Tohumluk fiyat cetveli ekte verilmiştir. İlgililere duyurulur...

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ (2018/12) hükümlerine göre, 2018 yılında İlçe Müdürlüklerimize başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazanan Genç Çiftçilerden, s...

İlk 1       Son 
''