10.9.2018 / Gösterim Sayısı : 579

Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

DUYURU

Ülkemizdeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tarım sektörünün desteklenmesi ve çiftçilerimizin teşvik edilmesi Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Ancak Hazineye ait tarım arazileri çiftçilerimiz tarafından sözleşmesiz olarak kullanıldığında, tarım sektörüne sağlanan destekler dâhil, sözleşmeye bağlı birçok haktan mahrum kalmaktadır.  Bu doğrultuda, 4706 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesinde, İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışı düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerinin kullanımını sözleşmeye bağlayarak çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi haklardan yararlanması, sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesi ve Hazineye ait tarım arazilerinin yönetiminde ecrimisil uygulaması yerine kiraya geçilmek suretiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu Kanun hükümlerine göre;

Kiralama İşlemi için Hak Sahipliği Şartları;

  1. Hazineye ait tarım arazisini, 31/12/2017 tarihinden önce en az 3 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve bu kullanımı İdarece belirlenen,
  2. Başvuru tarihi itibarıyla kullanımı halen devam eden,
  3. 19 Kasım 2018 tarihine kadar müracaatta bulunan,
  4. Varsa ecrimisil borçları ödenmiş veya taksitlendirilmiş olan,

Kişiler bu Kanuna göre hak sahibi olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda sayılan şartları taşıdığı tespit edilen hak sahiplerine, kullanımlarındaki Hazineye ait tarım arazileri, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıl süreyle, doğrudan kiraya verilecektir.

Satış İşlemi için Hak Sahipliği Şartı;

10 (on) yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecektir.

Hazineye ait tarım arazilerini kullanan vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanmak üzere, 19 Kasım 2018 tarihine kadar İllerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü), İlçelerde ise ilgili Kaymakamlıklara (Milli Emlak Şefliği), bir örneği ekli, başvuru formu ile müracaatta bulunmaları önemle duyurulur. 

''