T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Anız Yakmak, Geleceğimizi Yakmaktır

Yayın Tarihi : 10.06.2024

Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına(sap, başak ekseni, vb.) anız denilmektedir.  Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak İlimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır

Anız yangınlarının milli kayıp olduğunu ifade eden İl Müdürümüz Seyit YILDIZ;   “İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir" dedi.

İlimiz sınırları içerisinde 2024 yılında anız yakmak; Valiliğimizin almış olduğu 2024/02 Sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Valilik Tebliği ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

İlimiz çiftçilerine duyurulur.

Anız yangın ihbarı için 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis,156 Jandarma aranabilir.