T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Yerinde Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 14.05.2024

İlimizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Tarımsal Destekleme Ödemeleri,  27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği kapsamında olup, bu yönetmeliğin amacı; tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesinde sağlamaktır.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve her üretim yılına ait yayımlanan tebliğde vizyonumuz; Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek, çiftçilerimizi desteklemektir.

Bu kapsamda 18 Kasım 2023 tarih ve 32373 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ÇKS de kullanılamayan alanların ( intikali yapılmamış araziler-mülkiyeti ihtilaflı araziler ...) taahhütname ile beyan edilerek kayıt altına alınması sağlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte taahhütnameye konu arazilerin, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilmesi istenilmiştir. Anılan  yönetmelik kapsamında taahhütname yapılarak beyan edilen arazilerde Müdürlüğümüz teknik ekiplerince yerinde tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz.