T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Üretim Planlaması Sivas İl Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 28.03.2024

Bakanlığımız, Türkiye'nin tarım politikalarını yeniden şekillendirmek ve tarımsal üretimi daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla İlimizde Tarımsal Üretim Planlaması İl toplantısı düzenledi.

Toplantı; Hayvan Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, İl Müdürümüz Seyit Yıldız, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluş Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Göktürk, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünde görevli Mühendis Hakan Özer, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Yılmaz Asutay Turan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için İl toplantıları ile adımlar atılıyor. İlimizde bu konuda öncülük ediyor.

Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Üretim hizmeti ile arz ve talep miktarı belirtilmeden hangi ürün veya ürün gruplarının üretilebilirliğinin belirlenmesi, üretilen ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari düzeyde ve azami üretim miktarının tespit edilmesi veya eksikliğinin önüne geçilmesi kaydedildi.

Planlama doğrultusunda bir ürünün ne zaman, nerede, nasıl, ne için, ne kadar üretim planlaması ile ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Bakanlık merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir.

Toplantı; Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili yapılan sunumlar ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.