T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı Başvuruları Başladı

Yayın Tarihi : 9.01.2024

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli KKYDP ile ilgili olarak

 • 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete 'de 2023/51 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.
 • 03 Ocak 2024 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce Uygulama Esasları yayınlanmıştır.
 • İlimizde 2023 yılında KKYDP kapsamında,  Kırsal Ekonomik altyapı yatırımlarında 215 proje için 11.522.835, 00TL, Ekonomik yatırımlarda 9 proje için 16.179.622,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

BAŞVURU : 03 Ocak 2023 – 19 Şubat 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

 

I – TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR

Hibeye Esas Proje Tutarı limitleri

Yeni Yatırım                       : 14.000.000.- TL

Tamamlama Yatırımı       : 12.000.000.-TL

Teknoloji Yenileme Yat.  : 10.000.000.-TL

YATIRIM KONULARI:

 • Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar (Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir)
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

   

  II – KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Hibeye Esas Proje Tutarı limitleri

Alt limiti       :100.000 TL.

Üst limit        :3.000.000 TL.

YATIRIM KONULARI:

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları
 • El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar
 • İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar