T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Üretimin Planlanması Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 28.12.2023

İl Müdürlüğümüz konferans salonunda “Tarımsal Üretimin Planlanması Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantı; İl Müdürümüz Seyit Yıldız, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak İl Sistem Sorumlusu Halis Öztürk "Tarımsal Üretimin Planlanması" ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından İl Müdürümüz Seyit Yıldız yaptığı konuşmada; Tarımsal Üretimin Planlanması konusu bizim için çok önemli. Tarım sektörü  ile  ilgili  politikaların  tespit  edilmesi,  planlanması  ve  koordinasyonuna  ilişkin yetkilendirmenin  düzenlendiği  5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 7'nci maddesi, 05.04.2023 tarih ve 32154 Sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  7442  sayılı  Kanun  ile  değiştirilmiştir.  Hazırlanan “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" 14 Eylül 2023 tarih ve 30309 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu Yönetmelik; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Tarımsal üretim planlaması iklim değişikliği ve su kısıtı ,nüfus ve yerleşme, pandemi ve coğrafyamızdaki çatışmalar ,ekonomik ve, sosyal ve çevresel gelişmeler, gıda arz güvenliğini gibi nedenlerden dolayı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde artık hayvansal üretim, bitkisel üretim ve su ürünleri üretimi ülkemiz ihtiyaçlarına ihracat potansiyeli dikkate alarak planlı bir şekilde üretim yapılacaktır. Ülkemizin ihtiyaç duyulan gıda ihtiyaçları ülke kaynaklarının dengeli bir şekilde yönlendirilerek temini sağlanacak Yetersiz üretim olan ürünlere fazla olan üretim alanları kaydırılarak az güvenliği sağlanacaktır. Ülke ihtiyacının karşılanmasından sonra ihracat değeri yüksek ürünlerin üretimine kalan alanlar yönlendirilerek. Katma değeri yüksek ürünleri üretilecektir.

Tarımsal üretim planlamasını destekleyici birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerde en önemlileri Çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişikliktir. Bu değişiklikle artık tüm tarım arazileri kayıt altına alınabilecek. Miras hukuku Nedeniyle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan bu nedenle destek alamayan üreticilerimiz artı destek alabileceklerdir.

Tarımsal üretiminin planlanması raporları; kalkınma planları, orta vadeli programlar, Bakanlık stratejik planları ve kuraklık yönetim planlarını dikkate alarak, sulama durumu, arz ve talep dengesi, yeterlilik oranı, nüfus projeksiyonları, ekim veya dikim alanı, üretim, fiyat, ihracat, ithalat ve tüketim değişkenleri için geçmiş dönemleri kapsayan istatistiki verilerin değerlendirilmesi ile yapılacaktır.

İl Müdürümüz Seyit Yıldız açıklamanın ardından; ÇKS ile ilgili yapılan değişiklikler, tarımsal krediler ve kırsal kalkınma yatırımları, tarımsal desteklemeler, ekilmeyen arazilerin kiralanması, sözleşmeli üretim modeli, taahhütname ile beyan işlemleri, hobi bahçeleri, mera kanunu kapsamında yapılacak tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları, hayvan hareketleri ve kedi-köpek kimliklendirme çalışmaları gibi birçok konu hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.

Bilgilendirme konuşmasının ardından muhtarlardan gelen soruların cevaplanması ile toplantı sona erdi.​