T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl ve İlçe Müdürlüğümüz Personeline Yönelik Süne Mücadelesi Toplantısı Düzenlendi

Yayın Tarihi : 7.04.2023

2023 yılı '' süne mücadelesi '' kapsamında ilimizde düzenlenen süne mücadelesi eğitim toplantısı 06.04.2023 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılmıştır.

Toplantıya katılan il ve ilçe müdürlüğünde bahse konu iş ve işlemleri yürüten arkadaşlarımıza ''Zirai mücadele merkez araştırma enstitüsünde görevli Dr. Numan BABAROĞLU ve Emre AKCİ tarafından buğday tarımının önemi ve süne mücadelesine ilişkin kapsamlı ve konunun önemine dikkat çeken bilgiler verilmiştir.

İl Müdürlüğümüz himayesinde yapılan toplantıda süne mücadelesinin temelini oluşturan sürvey çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği anlatılmıştır. Bu çalışmalarımızın doğru ve nitelikli yapılması durumunda bakanlığımız tarafından oluşturulan son derece teknolojik ve bilgisayar destekli  ''Erken Uyarı Sistemine'' doğru bilgilerin ulaşması durumunda  tahmin sonuçlarının da daha gerçeğe yakın olacağının önemi vurgulandı.

Bu ve buna benzer çalışmalara ev sahipliği yapan kurumumuz gerek teknik personelinin gerekse çiftçilerimizin sürekli yeni gelişmelerden ve çağa uygun teknolojilerin tarıma aktarılması konusundaki çalışmaları devam edecektir.