T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Güvenli Gıda, Sağlıklı Yaşam” İçin Denetimlerimiz Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 2.01.2023

Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Tarım ve Orman Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda İlimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir.

Gıda ve Yem Şubemiz bünyesinde görev yapan kontrol görevlisi personellerimiz; Bakanlık adına ve Kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Bu denetimlerin amacı, insanlara doğrudan ya da dolaylı şekilde risklerin önlenmesini sağlamaya yönelik olup; tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığının korunmasına yöneliktir.

Gıda ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmeleri kendi faaliyet alanının her aşamasında kanunda belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür. Gıda işletmeleri; işleyiş ve prosesi gözden geçirmek, yasal uygunluğu takip etmek, tüketicilerin kaliteli, güvenilir gıda teminini sağlamak hedefiyle yılda en az 2 kez kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Gıda işletmelerine yıl içinde yapılan kontrollerde "Gıda Güvenliği" açısından tehlike oluşturmayan durumlarda işletmelere Kontrol Görevlisi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verilmektedir. "Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" prensibi ile birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacı ile yapılan denetimlerde gıda güvenliği ve insan sağlığını etkileyecek hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinde 'Gıda Kanunu' kapsamında süre verilmeksizin doğrudan yasal işlem uygulanmaktadır.

Halk sağlığının korunması amacıyla Yaklaşan Yılbaşı nedeniyle İlimiz genelinde tüm gıda üretim satış noktalarında sahte alkol denetimi etiket kontrolü ve hijyen esaslı bilgilendirme denetimleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilmiş olup, gıda satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz devam edecektir.

Her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak; tüketime uygun hale getirilmiş, sağlık açısından bir sakınca oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş güvenilir gıdaların tüketicilere ulaşması öncelikli görevimizdir.

 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü