T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Mera Islah ve Amenajman Çalışmalarımız Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 5.12.2022

Mera Islah ve Amenajman çalışmaları ile meraların verimliliğinin ve mevcut bitki örtüsünün artırılması, erozyona neden olabilecek şekilde çıplaklaşmış alanların yeniden kazandırılarak verimli hale dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2022 yılında toplam 9 köy, 119.620 dekar mera alanında ıslah çalışmaları yapılmış olup söz konusu çalışmalarda mera alanlarında gübreleme, suni mera tesisi, hayvan içme suyu tesisleri ve sıvat yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hayvan içme suyu tesisi kapsamında Sivas İli Merkez İlçesi Beştepe Köyü, Kangal İlçesi Kuşkayası Köyü ve Gürün İlçesi Karadoruk Köyleri'nde hayvan içme suyu tesisi amacıyla sondaj çalışması yapılmıştır.Yapılan bu çalışmalar ile köylerimizde bulunan toplam 59.933 dekar mera alanında, 14.150 adet küçükbaş, 1.608 adet büyükbaş hayvanın kaliteli içme suyuna ulaşmaları planlanmıştır.

 Mera alanlarında yapılan planlı hayvancılık ve bunun sonucunda elde edilecek yüksek ekonomik gelirler sayesinde insanların mera arazilerine olan baskısının önemli ölçüde azaltılması, yörede yaşanan göçün önlenmesi bu sayede Kırsal Kalkınma Hamlesinin başlaması,  verim potansiyeli yüksek olan hayvan ırklarının bölgeye getirilerek köylülerin ortak olarak kullandıkları mera alanlarında sürdürülebilir bir yönetim şekli geliştirilerek çiftçi ve köylünün, dağlık eko-sistemin ıslahında bizzat işin içine olması böylece mera ıslahı çalışmalarında köylü ve çiftçi katılımının sağlanması, birim alandan elde edilen verimin daha az emek ve işgücü harcanarak sağlanması amaçlanmaktadır.

Seyit YILDIZ

İl Müdürü