T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Desteklemelerde Büyük Artış

Yayın Tarihi : 21.10.2022

2022 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemeler ve 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin hususları kapsayan 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Karar ile çiftçilerimize yaptığımız temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gidildi.

2022 yılı Tarımsal desteklemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ; 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararında yer alan hayvansal üretiminin desteklemesi kapsamında; Buzağı desteklemesi, dişi manda/malak desteklemesi, anaç koyun-keçi desteklemesi, sürü büyütme ve yenileme desteği, çoban (sürü yöneticisi) istihdam desteği, %40 hibeli düve alım desteği, besilik erkek sığır (manda dahil)  desteği, arıcılık desteği ile üreticilerimize destek olacağız.

Söz konusu karar ile ÇKS'ye kayıtlı olarak hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) üreten çiftçilerimize, 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerimiz, 2023'ün Mart ayı yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek.

Bitkisel Ve Hayvansal Üretime Tam Destek

Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal desteklemelerde büyük oranda artış sağlandı. Bu Karar kapsamında, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi, uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla üreticilerimiz desteklenecektir.

Tüm Üreticilerimiz desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için başvuru sürelerini ve gerekli şartları sağlanması konusunu hassasiyetle takip etmesi gerekmektedir. İlgili desteklemeler hakkında daha detaylı bilgiyi 10 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'den (www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221020-8.pdf), İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ve sivastarimorman.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

2023 yılında uygulanacak olan 2022 yılı desteklerinin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. "dedi.