T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Anız Yakmak Geleceğimizi Yakmaktır

Yayın Tarihi : 25.07.2022

Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına(sap, başak ekseni, vb.) anız denilmektedir.  Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak İlimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır.

Anız yangınlarının milli kayıp olduğunu ifade eden İl Müdürümüz Seyit YILDIZ;   "İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.

İlimiz sınırları içerisinde 2022 yılında anız yakmak; Valiliğimizin almış olduğu 2022/02 Sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Valilik Tebliği ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 109,49 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

Anız yangınının önüne geçmek için vatandaşlarımızın; 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis, 156 Jandarma numaralarını arayarak ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" dedi

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarına Anız adı verilmektedir. Anız olarak tabir edilen sap saman artıklarının yakılarak yok edilmesinin çevreye biyoçeşitliliğe ve tarımsal üretime büyük zarar vermektedir.

Anız yakmanın geleceğimiz yakmak olduğunu belirten İl Müdürü Seyit YILDIZ; Sivas'ta hububat hasadı başlamış olup, bu hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dilerim. Hasat zamanında önemli bir çalışma da anız yangınlarıyla mücadeledir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun, Ek-1 Maddesinin  "c" bendinde  "Anız yakılması, Çayır ve Meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır.'' denilmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılı için anız yakanlara, yaktıkları her dekar için  109,49 TL idari para cezası uygulanacak ve yakılan alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallelerde olması halinde ceza 5 kat artacak. Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Dolayısı  ile sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, olası yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için anızların yakılmaması gerekmektedir. Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar, bunu bilsinler. Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü sağlanmalıdır. Ekim için anız yakmasınlar. Ayrıca biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz, anıza direk ekim yöntemini uygulamalarını tavsiye ederiz." dedi.

Seyit YILDIZ

İl Tarım ve Orman Müdürü