T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü Basın Toplantısı

Yayın Tarihi : 5.07.2022

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır.

Tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; İl Müdürümüz Seyit YILDIZ ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven ASLAN'ın katılımıyla İl Müdürlüğümüzde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Konuşma yapan İl Müdürümüz Seyit YILDIZ;" Tarım  sektörü, üretim, istihdam ve işgücü açısından önemli ve sürekli geliştirilmesi gereken bir sektördür. Aynı zamanda ülkeler arası stratejik öneme sahiptir. Günümüzde savunma sanayi kadar önemlidir. Özellikle Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen, pandemi süreci  küresel iklim değişikliğinin meydana getirdiği  çevresel ve ekonomik problemler, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri (kuraklık, dolu, sel vb.) ve savaşlar nedeniyle küresel ölçekte olumsuz etkilenen gıda tedarik zincirleri tüm kesimlerin malumudur. Bu kapsamda,  daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması, nitelikli işgücüne ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer almasını hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımız üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur.

Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır.

Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır.

İl Müdürlüğü olarak, gerek okullarımızda eğitici noktasında, laboratuvar, uygulama sahaları, tarımsal projeler ile her zaman  milli eğitim müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde olacağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven ASLAN konuşmasında; " Hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması adına, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde; bir taraftan ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu ve küresel rekabette etkin rol alacak, dijital çağın gerektirdiği nitelikleri havi beşeri sermayenin yetiştirilmesine destek vererek, diğer taraftan geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve üretimimizi çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz. "dedi.