T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Av Yasağı 1 Nisan’da Başlıyor

Yayın Tarihi : 19.3.2020

13.08.2016 tarih ve 28900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör(Sportif)  Amaçlı Su  Ürünleri  Avcılığını  Düzenleyen  Tebliğin 12.  Maddesinin  7. Bendindeki çizelge 6'da ve İlgi b) Tebliğin zaman yasakları başlığı altındaki 36. maddesinin c) bendinde de belirtildiği üzere İlimiz sınırları dahilindeki tüm iç sularda 01 Nisan -01 Temmuz tarihleri  arasında akarsularda yapılabilecek  Tatlısu  Kefali (Leuciscus cephalus)  ve  Doğal Alabalık, Gökkuşağı Alabalığı (O. Mykiss) hariç olmak üzere; Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, Tatlısu Kefali ve Diğer Türlerin su ürünleri avcılığı yasaktır. Av yasağı zamanına uymadan yapılan avcılıklarda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı halkımıza ilanen duyurulur.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü