T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Şehirlerin Sultanı Güvenli Gıda Diyarı Projesi Kapsamında Ödüller Verildi

Yayın Tarihi : 10.12.2019

Sivas Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Şehirlerin Sultanı Güvenli Gıda Diyarı Projesi" kapsamında ilimizde proje başvurusu yapan işletmeler arasında yapılan denetim ve inceleme neticesinde dört işletmeye "Güvenli Gıda Beratı" ve ödülleri verildi.

Proje kapsamında "Güvenli Gıda Beratı" almaya hak kazanan işletmelere; Sivas Valisi Salih AYHAN, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi KAYA, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet ALİM, İl Müdürümüz Seyit YILDIZ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman KARACA, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN ve protokol üyeleri tarafından ödülleri ve belgeleri teslim edildi.

Sivas Valisi Salih AYHAN işletmelerde yaptığı konuşmada; "Şehirlerin Sultanı Güvenli Gıda Diyarı Projesi kapsamında iyi koşullarda üretim yapan işletmelerimizi, belirli kurallar çerçevesinde, standartlara uygun hizmet sunmaları sürekliliği amaçlanmıştır. Proje kapsamında müracaat eden işletmelerden, hijyen kriterlerini sağlayan ve bir yıl içerisinde herhangi bir cezaya tabii olmayan işletmelerimizi seçtik.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında en iyi hizmeti sunma konusunda oluşacak rekabet ortamı, işletmecileri, çalışanları ve sivil toplum örgütlerini standartlarını yükseltmek için çalışmaya sevk edecektir. Böylece bölge insanının ulaşabileceği hizmet seviyesi artacak, Projenin etkisiyle ortaya çıkacak tanıtım ve yatırım fırsatları ile hem işletmelerin iş hacimleri hem de bölge turizmi canlanacaktır." dedi.

İl Müdürümüz Seyit YILDIZ ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "İl genelinde mevcut olan gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerinin, Sivas Valiliği Yönergesi doğrultusunda, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanarak belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sektörlerinde örnek ve önder olabilecek işletmelerin belirlenip taltif edilmesi ve diğer işletmelere örnek gösterilerek İlimiz genelinde sektör standartlarını yükseltilmesi ve bu standartların korunmasını sağlamak amaçlanmıştır.

İlimizde proje başvurusu yapan işletmeler arasında yapılan denetim ve inceleme neticesinde Sarıönder, Sivas Mantı, Has Döner ve Elit Yemekçilik adlı işletmeler ödül almaya hak kazanmıştır.

Proje, sadece ilgili sektörde değil diğer sektörlerde de standartı yükselterek elde edilebilecek kazanımlar noktasında farkındalık oluşturacak ve işletmecilerin hizmet kalitesini yükseltme konusunda daha istikrarli olmasını sağlayacaktır. Sektördeki diğer işletmeler de ödül sahibi işletmelerin standartını yakalamak ve rekabet ortamından kopmamak için gayret göstereceklerdir.Tüm bunların sonucunda sektördeki işletmeciler, çalışanlar ve hizmet alanlar daha iyi şartlara ulaşacak, projenin tanıtım etkisiyle hem sektör hem de bölgedeki yatırım ve turizm hareketliliği artacaktır.

Projemizde hedef grup olarak belirlenen işletmeler içerisinde ödül almaya hak kazanan işletmeler Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izleme denetimlerine tabi tutarak standartlarını korumaları ve geliştirmeleri sağlanacaktır. Yapılan denetimlerde işletmelere ait bilgiler raporlanacak, böylece aksaklıkların işletmelerdeki aksaklıklar tespit edilebilecek ve mesleki eğitim, proje, bilimsel çalışma, araştırmalar vb. çalışmalar için kaynak olacaktır." dedi.

Sivas Valisi Salih AYHAN ve beraberindekiler işletmeleri gezerek üretimin her aşamasını yerinde incelediler.