İlin Arazi Dağılımı

                                                                          İLİN ARAZİ DAĞILIMI VE TARIMSAL VARLIKLARI

 

                                                                                                    TARIMSAL NÜFUS

 

2000 yılı sayımlarında 755.091 olan il nüfusu, 2015 yılı nüfus verilerine göre 618.617'ye gerilemiştir.

Sivas ili 27.202 km² alanı ile Türkiye'nin 2. büyük ilidir. Çok geniş bir coğrafyası olan ilde 17 İlçe 17 belde, 1.238 köy ve 766 mezra bulunmakta ve yerleşim yeri bakımından Türkiye'nin birinci büyük ilidir. Çok geniş coğrafi yapıya rağmen il nüfusu gittikçe azalmaktadır. Genel olarak km²'ye 23 kişi düşmektedir.

Sivas ilinde işgücünün sektörel dağılımına bakıldığında, tarım ve hayvancılığın ilde çok büyük ekonomik etkinliğe sahip olduğu görülmektedir. İldeki iktisaden faal nüfusun yüzde 66,5'ini oluşturan tarım sektöründe çalışanların yüzde 54,7'sini kadınlar, yüzde 45,3'ünü erkekler oluşturmaktadır. Tarım sektöründe yer alan faal nüfusun yüzde 91,6'sının kırsal kesimde yaşadığı dikkati çekmektedir.

 

 

                                                                                                       İL ARAZİ DAĞILIMI

 

2.720.279 hektar alana sahip Sivas il topraklarının yüzde 41'ini tarıma elverişli arazi, yüzde 27'sini mera, yüzde 13'ünü orman ve fundalık, yüzde 19'unu da tarım dışı alanlar oluşturmaktadır.        


  

 

 

 TOPRAK SINIFLANDIRMASI

 

İLÇEMutlakDikiliMarjinalTarım Arazileri Toplam  (Ha)MeraÇayırOrmanYerleşimÖzel KorumaDiğerGENEL  (Ha)
AKINCILAR7.06253110.39517.9883.7362487.54133505.37835.226
ALTINYAYLA9.963023.81933.78216.9151.380053303.02555.635
DİVRİĞİ18.88376936.43756.08940.3643059.5381.854324115.825274.024
DOĞANŞAR1.68209.01610.69810.238011.03827308.09340.340
GEMEREK18.2071.86220.58540.65424.0128420.3911.559026.507113.207
GÖLOVA3.8122812.89716.7373.457865.72239704.06630.465
GÜRÜN17.9351.46056.16975.564141.7363221.7501.35809.518230.248
HAFİK33.919046.27880.19746.2921.67632.5151.388020.311182.379
İMRANLI4.6948927.51232.29536.84118714.1611.352028.184113.020
KANGAL43.733495112.784157.012124.6121.3692.2932.233035.506323.025
KOYULHİSAR3.050016.80719.8578.208046.3631.161017.20292.791
MERKEZ69.813726108.357178.896122.9811.00610.8755.214023.935342.907
SUŞEHRİ8.12618921.89030.20514.16220726.4031.362018.98491.323
ŞARKIŞLA28.7113086.313115.05434.1231.59113.3192.175027.541193.803
ULAŞ21.5863034.80556.42125.6779066.7491.269023.850114.872
YILDIZELİ54.97394459.803115.72036.34164045.6702.51021745.580246.678
ZARA20.4351.20947.27268.91652.10883339.9551.931076.593240.336
TOPLAM366.5848.362731.1391.106.085741.80310.565344.28326.904541490.0982.720.279


Tablodan da anlaşılacağı gibi tarım arazilerinin toplamı 1.106.085 ha olup bunun önemli bir kısmı (731.139 ha) marjinal tarım arazisi olduğu görülmektedir. 


 İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ VE DAĞILIMI

TUİK tarafından yapılan "VII. Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler Anketi" ne göre, Sivas'ta yer alan tarımsal işletme başına düşen ortalama toprak büyüklüğü 95 dekar olup, 60 dekar olan Türkiye ortalamasından 35 dekar daha fazladır. Ayrıca aynı ankette, Sivas'ta toplam 78.953 tarımsal işletme olduğu ve bunun yüzde 1,26'sının arazisinin olmadığı, geriye kalan yüzde 98,74'ünün ise 7.467.539 dekarlık araziyi işlediği belirtilmektedir. Toplam işletme sayısının yüzde 32,25'i gibi büyük bir oranını oluşturan 20-49 dekar arazi büyüklüğüne sahip olan işletmeler, toplam işlenen arazinin ancak yüzde 11,02'sini işlemektedir. İşletme arazisi bakımından yüzde 35,41 ile en büyük paya sahip olan işletmeler 200-499 dekar arazi büyüklüğüne sahip olan işletmelerdir. İlde 5.000 dekardan büyük arazi işleyen sadece 2 işletme bulunmakta iken, toplam işlenen arazi içindeki payı yüzde 1,25'dir.İlde tarım işletmeleri faaliyetlerine göre genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmaktadırlar, bunun oranı da % 87'yi bulmaktadır. Bunu sırasıyla % 10'la yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve % 3'de sadece hayvansal üretim yapan işletmeler izlemektedir.

 SULAMA DURUMU

Sivas'ta 1.106.085 hektarlık tarım arazisinin 327.828 hektarı sulanabilir tarım arazisi olarak değerlendirilmekte olup, toplam tarım arazisinin sadece yüzde 29,64'ünü oluşturmaktadır. Sulanabilir tarım arazisi yıllar itibariyle fazla bir farklılık göstermezken, sulanan arazi miktarları artmıştır. 2015 yılında sulanan arazi miktarı 186.716 hektara ulaşmıştır.

 

2015 yılı itibariyle toplam sulanan tarım arazisinin 58.003 hektarı (yüzde 31,06) DSİ, 43,408 hektarı (yüzde 23,24) İl Özel İdaresi tarafından sulanırken, 85.305 hektarı da (yüzde 45,68) çiftçiler tarafından sulanmaktadır. Genel olarak devlet ve çiftçi sulamaları karşılaştırıldığında, devlet sulamalarının halk sulamalarından yüzde 8,6 oranında daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.

 

 Sivas İli Tarım Arazilerinin Sulama Durumu

 

​​​ ​2011 Alan​2012 Alan2013 Alan2014 Alan      2015 Alan
ha%ha%ha%ha%ha%
Toplam Tarım Arazisi1.106.0851.106.0851.106.0851.106.085

 

1.106.085

 
Sulanabilir Arazi310.00029310.00028310.00028310.000

 

28

 

327.928

 

29,64

Toplam Sulanan Arazi160.43152160.43152160.43152179.775

 

58

 

186.716

 

56,93

DSİ37.8802434.4572137.8803155.0003158.00331,06
İl Özel İdaresi40.4572540.4572540.4572341.9402343.40823,24
Halk sulaması82.0945185.5175382.0944682.8354685.30545,68

 

6.6. TARIMSAL ARAZİLERİN DAĞILIMI

 

İlimizin toplam yüzölçümü içerisinde % 41'lik bir paya sahip olan tarıma elverişli toprakların, genel olarak tarımsal kullanım oranları aşağıdaki gibidir.
''