21.11.2018 / Gösterim Sayısı : 87

İl ve İlçe Müdürlüğü'nde Görevli Veteriner Hekimlere Şap Hastalığı Eğitimi Verildi

#19.11.2018 İl ve İlçe Müdürlüğü’nde Görevli Veteriner Hekimlere Şap Hastalığı Eğitimi Verildi

Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Şap Hastalığı Eğitim programı düzenlendi. Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekimler Ahmet İPEK ve Ayça KÜRKÇÜ tarafından gerçekleştirilen eğitime; Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit YILDIZ, İl Müdür Yardımcısı Sami TAKCI, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erdem ŞENEL ve İl, İlçe Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Seyit YILDIZ; "Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Bu nedenle hastalık ekonomik ve ticari yönden büyük önem taşımaktadır. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır. İlimiz genelinde daha önce olduğu gibi gerekli önlemleri alıp, riskleri ortadan kaldırmak ana hedefimiz olacaktır." dedi.

Programda Şap Hastalığı etkenleri, yayılması, korunma yolları ve şap aşısı üretimi hakkında geniş bilgi verildi. Ayrıca eğitimde, şap hastalığı çıkması durumunda mihrakta yapılacak olan biyogüvenlik tedbirleri, numune alma ve mihrakın kontrol altına alınmasıyla ilgili aşamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. İlimiz genelinde yapılan 2018 yılı şap aşılama faaliyetleri ve çıkan şap hastalığı mihrakları hakkında bilgi verilerek aşılamanın önemine dikkat çekildi.

Eğitimin sonunda Şap Hastalığı ve mevzuat gereği hastalık mihrakında yapılması gereken aşılama faaliyetlerinin önemi vurgulanmıştır.

''