2.11.2018 / Gösterim Sayısı : 61

Sularda Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

#02.11.2018 Sularda Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

Tarımsal üretimde verimi etkileyen faktörler bakımından önemli bir unsur olan gübreleme doğru zamanda ve yeterli miktarda yapılmadığı zaman yarar sağlamak yerine çeşitli zararlara neden olmaktadır. Bilinçsiz gübre uygulamaları; topraklarda tuzlanma, ağır metal birikimi, besin maddesi dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, sularda ötrofikasyon ve nitrat birikimi, havaya azot ve kükürt gazlarının salınımı ile sera etkisi gibi sorunlar oluşturmaktadır.

Sularımızın korunması kapsamında 18/2/2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmî Gazete ile "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik  çerçevesinde İlimizde 23 adet yüzey suyu (akarsu, göl, gölet ve baraj gölleri), 62 adet yer altı su kaynağından olmak üzere toplam 85 noktadan İl Müdürlüğümüzce su numunesi alınıp bu numunelerin analizi yapılarak sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği ekiplerimiz tarafından izlenmektedir.

İlimizde nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarda hassasiyetle yürütülmektedir. İlimizde nitrat kirliliğinin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda 683 adet işletme belirlenmiş ve bu işletmelere gübre deposu yapılması zorunluluğu tebliğ edilmiştir. İşletme hacmine uygun gübre deposu boyutları İl Müdürlüğümüzce belirlenmekte ve çiftçilerimize anlatılmaktadır.

İl Müdürlüğümüz Sularda Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği İzleme ve İyi tarım Uygulamaları kodu yetkililerince çiftçilerimize azot içerikli hayvansal ve kimyasal gübrelerin toprağa uygulanmasının yasak olduğu dönemler konusunda bilgi verilmektedir. Bu kapsamda 16 İlçede "Sularda Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği" ve "İyi tarım Uygulamaları Kodu" konularında bu güne kadar toplamda 535 çiftçimize eğitim verilmiştir. Su kirliliği insanlığın gelecekteki yaşam sürecini etkileyecek önemli faktörlerdendir. Suyu kirletmek hayatı kirletmek demektir.

İşletmeler 2020 yılı sonu itibariyle gübre deposu ve gübre yönetim planı yapmakla yükümlüdür.

''