25.10.2018 / Gösterim Sayısı : 91

Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi Eğitimi Verildi

#24.10.2018 Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi Eğitimi Verildi

İl Müdürlüğümüzce, 23-24 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 gün süreyle; İlimizde plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe ve belde belediyelerinin temsilcilerinden oluşan toplam 50 kişinin katılımı ile "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL) Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

İl Müdürümüz Seyit YILDIZ'ın da ziyaret ettiği eğitimde katılımcılara; Toprağın önemi, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamaları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazılımı yapılan "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL) hakkında, Arazi Toplulaştırma ve Tarım Arazileri Değerlendirme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgi verilmiştir.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa bağlı olarak 09 Aralık 2017 tarih ve 30265 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmeliğin 3. maddesinde;  "(TAD PORTAL)  Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" tanımlanarak,  tarımsal ve/veya tarım dışı arazi kullanım talebi ile ilgili başvuruların TAD Portal üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

5403 ve 3083 sayılı kanunlar kapsamında tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı amacıyla yapılan taleplerin değerlendirilmesinde ülke genelinde birlikteliğin sağlanması, taleplerin daha ivedilikle sonuçlandırılması, takip edilebilmesi, kayıtların güncel ve sağlıklı olmasının sağlanması amacıyla Tarım Arazileri Değerlendirme (TAD PORTAL) ve Bilgilendirme Portalı kullanıma açılmıştır.

TAD Portal üzerinde harita ekranında her türlü sorgulama yapılabilmekte, arazilerle ilgili detaylı bilgi alınabilmekte, müracaatların hangi aşamada olduğu ve diğer konularda bilgi alınabilecektir.

TAD Portal eğitim çalışmasını müteakiben, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanması için başvurular bu sistem üzerinden yapılarak Müdürlüğümüze sadece talep yazısı ve TAD Portal Takip Numarası bildirilecek olup, bu bildirimler Müdürlüğümüz tarafından işleme alınarak izinlendirme süreci başlatılacaktır. 

01 Ocak 2019 tarihinden itibaren TAD Portal sistemi üzerinden yapılmayan başvurular işleme alınamayacaktır. Başvuruların sisteme yüklenmesinde geçiş sürecinde her türlü teknik destek İl Müdürlüğümüzce verilecektir.

''