27.7.2018 / Gösterim Sayısı : 238

İl Müdürümüz Seyit YILDIZ “Anız Yangını” İle İlgili Çiftçileri Uyardı

Anız yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Anız yakılmasını takip eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü hastalığı artmaktadır. Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluşmaktadır. Çoğumuzun dikkatinden kaçmasına rağmen yakılan anızlardan çıkan dumanların çevreye, insanlara ve tabiata verdikleri zararlar çok ciddi boyutlardadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun, Ek-1 Maddesinin  "c" bendinde  "Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır.'' ifadesi bulunmaktadır. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılı için anız yakanlara, yaktıkları her dekar için idari para cezası uygulanacak ve yakılan alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallelerde olması halinde ceza 5 kat artacaktır. Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Dolayısıyla sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, olası yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için anızların yakılmaması gerekmektedir. Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar.

Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü sağlamalıdır. Ekim için anız yakmasınlar. Biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz, anıza direk ekim yöntemini uygulamalarını tavsiye ederiz.

 

Seyit YILDIZ

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü


''