5.12.2018 / Gösterim Sayısı : 35

2018 Üretim Yılı ÇKS Kayıtları Uzatıldı

2018 Üretim Yılı ÇKS Kayıtları Uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.12.2018 tarih ve 30612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

                27.05.2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin, Geçici 1 inci Maddesine "(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31.12.2018 tarihinde sona erer". fıkrası eklenmiştir.

Bu çerçevede, olası çiftçi mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından çiftçilerin

2018 Üretim Yılı

ÇKS başvuru süreleri

Yönetmeliğin Geçici 1 nci Maddesi hükümleri doğrultusunda

31.12.2018

tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

''