12.11.2018 / Gösterim Sayısı : 115

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Müracaatları

Lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira, ilave kira ile üretici ve üretici örgütlerine yapılacak nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluıkları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsayan 2018/38 sayılı ''Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'' 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Ödemeleri ile ilgili; Tarımsal Desteklerden Faydalanacak olan Çiftçilerin ÇKS' deki bilgilerini güncelleştirmeleri, ilgili uygulama tebliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri ve tebliğ ve tebliğ uygulama esaslarındaki  Destekleme Uygulama Takviminde  destek için belirtilen tarih aralığında İl/İlçe  Tarım ve  Orman Müdürlüklerine başvuru ve kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

 

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü


Ek Dosyalar

''