19.10.2018 / Gösterim Sayısı : 115

2018 Yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi ve Çoban İstihdam Desteklemesi

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/43) 17.10.2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Desteklenecek anaç koyun ve keçilerde yaş aralığı 15-120 ay olarak değiştirilmiştir. İlgili Tebliğ ile değiştirilen maddeler aşağıda belirtilmiştir.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2018/21)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/43)

MADDE 1 – 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "15-90 ay" ibaresi "15-120 ay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "15-90 ay (15-90 ay)" ibaresi "15-120 ay (15-120 ay)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü


''