10.10.2018 / Gösterim Sayısı : 116

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazananlara Ait Ek Asil Liste

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında

24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ (2018/12) hükümlerine göre, 2018 yılında İlçe Müdürlüklerimize başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazanan Genç Çiftçilerden, süresi içinde projesini tamamlamayanların yerlerine, Genç Çiftçi Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenen ek asil liste, ekte verilmiştir. İlgililere duyurulur.


Ek Dosyalar

''