21.5.2018 / Gösterim Sayısı : 373

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Askı İcmali

2018 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayan  "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2018/21) 08.05.2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili tebliğ uyarınca hazırlanan besilik erkek sığır desteklemesi 1. Dönem askı listesi Müdürlüğümüz ilan panosunda üreticilere duyurulmak üzere 17-23.05.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.


''